Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej
Aktualności |

Elektronika SA Technika Chłodnicza - doradza Inwestorom

  1. Nie kieruj się wyłącznie ceną zakupu–przy wyborze agregatu chłodniczego należy sprawdzić konkurencyjne oferty przy tych samych lub podobnych warunkach pracy (temperatury pracy, otoczenia, wydajności). Różni producenci podają w swoich katalogach parametry urządzenia przy różnych warunkach, co może powodować różnice w wydajnościach sięgające 20-30%.

  2. Sprawdź istotne wyposażenie agregatu skraplającego – porównaj konkurencyjne urządzenia pod względem wyposażenia; wiele istotnych elementów może być dodatkową opcją lub trzeba będzie doposażyć odpowiednio instalację podczas montażu (dodatkowe koszty poza ofertą).

  3. Weź pod uwagę koszty eksploatacji agregatu skraplającego – wg szacunków Danfoss koszty zużycia energii przez agregat skraplający mogą stanowić ok.75% całości kosztów użytkowania urządzenia chłodniczego. Porównaj dostępne dla agregatu wskaźniki COP lub SEPR, im wskaźnik wyższy tym mniejsze będą koszty energii elektrycznej. Publikowanie SEPR/COP jest obowiązkowe; obowiązują wymogi co do minimalnych wartości tych współczynników(sprawdź informacje u certyfikowanego dostawcy urządzeń).

  4. Wybierz urządzenie mogące pracować z nowymi czynnikami chłodniczymi – obecnie obowiązujące rozporządzenia spowodują wkrótce wycofanie szeroko stosowanych czynników chłodniczych (np. R404A). Bądź gotowy na przyszłość.

  5. Nie dobieraj agregatu o zbyt dużej wydajności – urządzenie o zbyt dużej wydajności, będzie włączało się i wyłączało bardzo często (praca nieekonomiczna). Skróci to żywotność sprężarki w agregacie. Taka konfiguracja jest dopuszczalna, jeśli w najbliższym czasie planujesz rozbudowę instalacji i dołożenie większej ilości odbiorników (meble, regały, komory).

  6. Instaluj agregat skraplający w odpowiednim miejscu – agregat skraplający powinien być zainstalowany według wytycznych znajdujących się w instrukcji montażu, tj muszą być zachowane odpowiednie odległości od ścian lub innych przegród. Takie przeszkody zmniejszają przepływ powietrza chłodzącego oraz powodują zwiększenie hałasu poprzez odbicia. Instaluj agregat możliwie jak najbliżej odbiorników (jak najkrótsza trasa rur). Należy unikać montażu agregatu w miejscach narażonych codziennie na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

  7. Agregaty skraplające mogą być instalowane i serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel - należy postępować zgodnie z instrukcjami oraz dobrymi praktykami techniki chłodniczej dotyczącymi instalacji, uruchamiania, konserwacji i serwisowania.Jeśli jesteś właścicielem biznesu wybieraj sprawdzone i doświadczone firmy instalacyjne z uprawnieniami.

  8. Stosuj automatykę chłodniczą o najwyższej jakości – produkty wątpliwej jakości mogą spowodować uszkodzenie agregatu(sprężarki). Koszt nawet najdroższych elementów automatyki jest znacznie niższy niż wymiana. Dotyczy to np. zaworów elektromagnetycznych lub zaworów rozprężnych, a w przypadku standardowych agregatów Danfoss również innych elementów jak wziernik, filtr czy zawór odcinający.Ucieczka czynnika chłodniczego z powodu nieszczelności –również może stanowić wysoki koszt!

  9. Zapewnij właściwe zasilanie agregatu – potrzebne jest odpowiednie źródło zasilania oraz okablowanie o odpowiednich przekrojach. Dzięki temu urządzenie będzie pracowało stabilnie przez cały rok.

  10. Dbaj o agregat chłodniczy – tak jak każde urządzenie, również agregaty skraplające wymagają regularnego serwisowania i przeglądów. Dotyczy to np. regularnego czyszczenia skraplacza w okresie wiosennym i/lub jesiennym,jeśli w pobliżu znajdują się drzewa lub inna roślinność (gałęzie, pyłki, liście, itp.)