Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej
Aktualności |

Agregaty chłodnicze EazyCool na czynnik chłodniczy CO2

Agregaty chłodnicze Copeland™ do zastosowań transkrytycznych z R744
Obowiązujące obecnie w Unii Europejskiej regulacje prawne zmuszają do stosowania czynników o wskaźniku GWP (Global Warming Potential) zdecydowanie niższym niż w przeszłości. Obecnie dostępnych jest wiele czynników chłodniczych o obniżonym GWP do różnego typu zastosowań, jednak większość z nich nie spełnia docelowego wymogu, jakim jest wartość GWP >150. Z tego względu na znaczeniu zyskuje naturalny czynnik chłodniczy CO2, którego wskaźnik GWP=1 i spełnia docelowe wymagania już dziś.

Dwutlenek węgla różni się właściwościami w porównaniu do obecnie stosowanych czynników chłodniczych i sprawia chłodnikom nieco więcej problemów przy instalacji, rozruchu i serwisie.


Agregaty chłodnicze EazyCool CO2 OME uwzględniają specyfikę pracy z dwutlenkiem węgla. Są to nowoczesne urządzenia w postaci agregatów chłodzonych powietrzem, zbudowane w oparciu o sprężarki półhermetyczne Stream z inwerterem oraz wbudowanym układem sterowania i diagnostyki. Dzięki zaawansowanym algorytmom sterowania obsługa agregatu z punktu widzenia instalatora została sprowadzona do ustawienia praktycznie jednego parametru. Agregat automatycznie przechodzi z trybu pracy podkrytycznej w nadkrytyczną i na odwrót - cały czas dostosowując wydajność do obciążenia. Prostota obsługi pozwala wielu chłodniczym firmom instalatorskim i inwestorom - w łatwy sposób wejść w świat instalacji na ekologiczny czynnik chłodniczy CO2.

Agregaty Copeland EazyCool CO2 posiadają kompaktową obudowę umożliwiającą dostęp do wszystkich akcesoriów wewnętrznych. Szafka elektryczna jest umieszczona na wygodnej wysokości i posiada unoszoną pokrywę. Dostęp do przedziału sprężarkowego jest niezależny od elektrycznego i możliwy z trzech stron. Wentylator ma pionowy kierunek przepływu powietrza i jest zabezpieczony siatką. Chłodnica gazu, zbiornik i inne komponenty są łatwo dostępne dla serwisu.
Sprężarka Stream Sprężarka Stream
Moduł CoreSense
Moduł diagnostyczny CoreSense™
Agregat zbudowany jest w oparciu o sprężarkę półhermetyczną Copeland Stream wyposażoną w moduł zabezpieczająco-monitorujący CoreSens oraz system monitorowania oleju Trax-Oil. Sprężarka jest zasilana poprzez falownik, który zapewnia zmienne obroty silnika i płynną regulację jej wydajności. Agregat wyposażony jest w zbiornik cieczy z dwoma wziernikami do kontroli jej poziomu. Na zbiorniku zamontowano zawory bezpieczeństwa o nastawie 90 bar. Przed zbiornikiem znajduje się zawór regulacji ciśnienia w chłodnicy gazu. Reguluje on ciśnienie w chłodnicy w celu osiągnięcia optymalnego współczynnika COP dla danych warunków pracy w obszarze pracy nadkrytycznej. Zbiornik czynnika jest połączony przewodem obejściowym ze ssaniem sprężarki. Na tym przewodzie zainstalowany jest zawór regulacji ciśnienia w zbiorniku. Jeżeli system nie wymaga pracy sprężarki a wysoka temperatura otoczenia spowoduje wzrost ciśnienia czynnika w zbiorniku to sprężarka włączy się w celu odpompowania gazu ze zbiornika.

W agregatach Copeland EazyCool CO2 wyodrębnione są dwie strefy ciśnieniowe. Maksymalne ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia wynosi 120 bar. W strefie niskiego ciśnienia dozwolony jest poziom ciśnienia postojowego na poziomie 90 bar. Dzięki temu prezentowany agregat może być stosowany zarówno w instalacjach "sklepowych", gdzie ciśnienia postojowe wynoszą obecnie do 45 bar jak i w komorach chłodniczych o ciśnieniu postojowym do 80 bar.

Szafka elektryczna zawiera elementy elektryczne, bezpieczniki, inwerter sprężarki, sterownik agregatu, sterowniki zaworu chłodnicy gazu oraz ciśnienia w zbiorniku. Dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów i komponentów agregat spełnia wymagania odnośnie zgodności elektromagnetycznej. Centralny sterownik agregatu podczas uruchomienia wymaga wprowadzenia tylko jednego parametru - zadanego ciśnienia ssania. Cała praca agregatu jest podporządkowana utrzymaniu tego ciśnienia. Układ sterowania automatycznie dostosowuje obroty sprężarki oraz otwarcie zaworów ciśnienia gazu w chłodnicy do zmian obciążenia oraz pracy w trybie pod- i nadkrytycznym, zapewniając najwyższe możliwe współczynniki COP. Praca wentylatora chłodnicy gazu/skraplacza również jest dostosowywana do pracy w obu trybach z jednoczesnym uwzględnieniem jego jak najcichszej pracy. Układ sterowania posiada szereg zabezpieczeń i alarmów.

Alarmy są zapisywane w pamięci sterownika i umożliwiają odczyt alarmu wraz z towarzyszącymi parametrami pracy, co jest niezwykle istotne podczas analizy przyczyn wystąpienia sytuacji alarmowej. Agregaty EazyCool CO2 są propozycją urządzeń wysokoefektywnych typu "Plug & Play" czyli "podłącz i pracuj". Po podłączeniu rurociągów i zasilania wymagają konfiguracji tylko jednego parametru to jest ciśnienia ssania. Wszelkie pozostałe funkcje są wykonywane automatycznie według fabrycznie wprowadzonych nastaw. Dzięki temu agregaty cechują się wysoką niezawodnością działania. System monitoringu oraz kontroli redukuje czas prac serwisowych.

Dużo uwagi w agregatach EazyCool poświęcono głośności pracy. Są to urządzenia przygotowane pod tym względem do pracy na wolnym powietrzu w terenie zurbanizowanym.

Wysokie ciśnienie postojowe, do 90 bar po stronie ssawnej chroni przed utratą czynnika przez zawory bezpieczeństwa. Agregaty EazyCool CO2 są propozycją perspektywiczną, niewrażliwą na zmiany legislacji dotyczącej czynników chłodniczych do zastosowania w sklepach, komorach chłodniczych, stacjach benzynowych, barach czy restauracjach.

Do pobrania