Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej
Aktualności |

Rozwiązania wentylacyjne MHI wspomagające pracę klimatyzacji

MHI
Można sobie wyobrazić, jak wielkie byłyby straty energii, gdyby nie rekuperacja. Zaostrzające się przepisy, wymuszające obowiązkowy odzysk ciepła już nawet w instalacjach o stosunkowo niewielkich wydajnościach, mobilizują producentów do projektowania wysokosprawnych i nowoczesnych rekuperatorów, czyli wymienników regeneracyjnych.

Japoński producent Mitsubishi Heavy Industries Ltd rozszerzył zakres dostępnych produktów w tej dziedzinie. Obecnie do dyspozycji projektantów i wykonawców pozostaje typoszereg obejmujący siedem modeli międzystropowych wymienników regeneracyjnych SAF-E6 o nominalnej wydajności powietrza w zakresie od 150 do 1000m3/h.

Wymiennik SAF odzyskuje energię ze sprawnością ok. 70% i wykorzystuje ją do podgrzania powietrza zewnętrznego nawiewanego do budynku. W okresie letnim powietrze zewnętrzne jest z kolei schładzane przez powietrze odprowadzane z budynku. Odzysk energii pozwala na zmniejszenie wydajności urządzeń potrzebnych do ogrzania lub schłodzenia budynku. Dzięki temu rozwiązaniu redukcji ulega zużycie energii elektrycznej, a przez to emisja dwutlenku węgla do atmosfery, która jest obecnie tak ważnym zagadnieniem.

Wymienniki SAF mogą pracować w funkcji Free Cooling (wentylacja) lub Odzysku Energii (wymiana ciepła).
MHI

Standardowe sterowanie wymiennikami SAF-E6 odbywa się niezależnie od systemu klimatyzacji poprzez naścienny sterownik typu SAF-REMOC-E umożliwiający włączanie/wyłączanie, regulacje biegu wentylatora, wybór trybu pracy wentylacja/wymiana ciepła. Dodatkowo wymienniki SAF mają możliwość podłączenia do wspólnego sterowania z urządzeniami klimatyzacyjnymi MHI poprzez naścienny sterownik przewodowy typu RC-E5/RC-EX1A (sprzężenie ich pracy z jednostkami klimatyzacyjnymi RAC, PAC i systemami VRF KX6 MHI- funkcja „Venti”). Zupełnie nowe możliwości jeśli chodzi o sterowanie i kontrolę pracy wymienników SAF oraz ich integrację z systemami VRF produkcji MHI dają moduły SAF-DX.

SAF-DX to freonowy wymiennik ciepła bez wentylatora, z wbudowanym elektronicznym zaworem rozprężnym (EEV), umożliwiający wykorzystanie zasilania z systemu VRF do chłodzenia/grzania powietrza przepływającego przez wymiennik regeneracyjny.

Przykład zastosowania (zasada działania)
MHI

SAF-DX posiada własną skrzynkę kontrolną, dzięki której dostępne są wszystkie typy sterowania Superlink II (sterowniki indywidualne, centralne oraz BMS). Wymienniki SAF-DX występują w wielkościach 250, 350, 500, 800 i 1000, odpowiadających nominalnej wydajności powietrza [m3/h] wymienników regeneracyjnych SAF. Pokrywana nominalna wydajność chłodnicza to odpowiednio 2,0; 2,8; 3,6; 5,6 i 6,3kW. Na potrzeby wymienników regeneracyjnych o większych wydajnościach możliwe jest stosowanie wielu modułów SAF-DX.

Przykład zastosowania (wymiennik regeneracyjny o dużej wydajności).
MHI

Selekcja modułów SAF-DX dostępna jest z poziomu programu doborowego MHI „e-solution”. Moduły SAF-DX mogą występować w systemach dwu- i trójrurowych. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość wyboru sterownia pomiędzy temperaturą powietrza powrotnego i nawiewanego oraz stosowanie free coolingu. Wymiennik SAF wyposażony w moduł SAF-DX traktowany jest od strony sterowania w systemie VRF jak standardowa jednostka wewnętrzna.

Przykład zastosowania (z typowymi jednostkami wewnętrznymi VRF)
MHI

Wielkim atutem tego rozwiązania MHI jest możliwość współpracy również z wymiennikami regeneracyjnymi innych producentów, co pozwala na uproszczenie i unifikację systemów sterowania w obiekcie. http://www.mhi.info.pl/

Do pobrania