Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej
Aktualności |

SEER i SCOP to nowe...

RAC
PAC
VRF
...wskaźniki wprowadzone zgodnie z przepisami UE. Kolejna edycja katalogów technicznych Mitsubishi Heavy Industries Ltd w języku polskim prezentuje dane klimatyzatorów MHI zgodne z nowymi wymogami. Dzięki zaawansowanym technologiom japoński producent deklaruje:
  • wysoką efektywność energetyczną (klasa A) oraz wyjątkowo cichą pracę swoich urządzeń,
  • stosowanie tylko ekologicznego czynnika R410A oraz sprężarek inwerterowych (DC PAM),
  • wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz funkcji praktycznych i bezpiecznych dla użytkownika.

Wersje elektroniczne katalogów technicznych urządzeń pobrać można poniżej lub z naszej strony internetowej www.mhi.info.pl natomiast wersje drukowane dostępne są w Działach Handlowych Elektronika SA - Importera oraz Autoryzowanego Dystrybutora MHI w Polsce.

Więcej informacji:
Nowe etykiety energetyczne dają konsumentowi możliwość porównania różnych urządzeń.

Wskaźniki SEER oraz SCOP zostały zdefiniowane w rozporządzeniach europejskich:
  • No 626/2011 z maja 2011 (etykiety energetyczne klimatyzatorów)
  • No 206/2012 z marca 2012 (wymagania dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych)
Oczekuje się, że łączne efekty wymogów dotyczących ekoprojektu, w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów, przyniosą do 2020 r. oszczędności energii elektrycznej wynoszące 11 TWh rocznie w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań.

Efektywność sezonowa stanowi nową platformę porównawczą rzeczywistej efektywności urządzeń w procesach chłodzenia i ogrzewania.

Nowy system oznaczania efektywności sezonowych urządzeń opiera się m.in. na definicjach wskaźników:
SEER - "Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej" - oznacza całościowy wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia, reprezentatywny dla całego sezonu chłodniczego, obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód do rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia.
SCOP - "Wskaźnik sezonowej efektywności" - oznacza całościowy wskaźnik efektywności urządzenia, reprezentatywny dla całego wyznaczonego sezonu ogrzewczego (wartość wskaźnika SCOP odnosi się do wyznaczonego sezonu ogrzewczego), obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło do rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania.


Do pobrania (nowe katalogi MHI 2013):