Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej
Aktualności |

Fair Play 2010

Fair Play
W grudniu br. Elektronika S.A. otrzymała Złoty Laur w Programie Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play 2010”. Uroczystość finałowa XIII edycji Programu odbyła się 17 grudnia w Warszawie, jak co roku - w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Nagrodę odebrał Prezes Elektronika S.A. – Pan Wacław Maniawski.

Skutki kryzysu oraz traumatyczne wydarzenia pierwszej połowy 2010 roku, kiedy to ponad połowa naszego kraju znalazła się pod wodą - stały się dodatkowym sprawdzianem dla firm startujących w programie PFP 2010. Wielu uczestników poniosło dotkliwe straty ale według oceny audytorów - wysoki poziom programu został utrzymany a firmy wykazały się nadzwyczajnymi działaniami przekazując powodzianom sprzęt, materiały budowlane, pieniądze, czy daleko idącą pomoc w odbudowie domów i firm oraz odtworzeniu działalności gospodarczej.

Program Przedsiębiorstwo Fair Play - na tle innych nagród i programów - wyróżnia się szerokim spektrum elementów oceny oraz corocznie badanymi i konsekwentnymi zasadami weryfikacji uczestników. Oprócz oceny zasad prowadzenia rzetelnej działalności, weryfikuje się również satysfakcję Klientów, wywiązywanie się ze zobowiązań wobec dostawców, stopień zadowolenia zatrudnionej kadry, ale przede wszystkim - społeczną odpowiedzialność i zaangażowanie w sprawy lokalnego środowiska.

Trofea

Elektronika S.A. uczestniczyła w programie już po raz ósmy. Uprzednio zdobyte trofea w programie PFP to m.in. Złoty Certyfikat i Statuetka FAIR PLAY.

Fairplay 2009