Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej
Katalog techniczny |

Sprężarki hermetyczne

spiralne

ZB   ZB Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 5,9 m³/h do 87,5 m³/h przeznaczone do pracy w wysokich, średnich i niskich temperaturach odparowania z czynnikami R404A, R507 i R134a
ZF   ZF Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 8,0 m³/h do 42,8 m³/h przeznaczone do pracy w średnich, niskich i bardzo niskich temperaturach odparowania z czynnikiem R404A, R507
ZS   ZS Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 8,03 m³/h do 42,1 m³/h przeznaczone do pracy w wysokich, średnich i niskich temperaturach odparowania z czynnikami R404A, R507 i R134a
ZH   ZH Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 5,92 m³/h do 42,76 m³/h przeznaczone do pracy w pompach ciepła z czynnikami R407C i R134a
ZO   ZO Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 4,1 m³/h do 11,7 m³/h przeznaczone do pracy w niskich temperaturach odparowania z czynnikiem R744
ZP   ZP Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 2,60 m³/h do 60,8 m³/h przeznaczone do pracy w układach klimatyzacyjnych z czynnikiem R410A
ZR   ZR Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 5,34 m³/h do 87,51 m³/h przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach odparowania z czynnikami R407C i R134a
ZBD   ZBD Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 5,9 m³/h do 43,3 m³/h przeznaczone do pracy w wysokich, średnich i niskich temperaturach odparowania z czynnikami R404A, R507 i R134a
ZFD   ZFD Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 8,0 m³/h do 42,8 m³/h przeznaczone do pracy w średnich, niskich i bardzo niskich temperaturach odparowania z czynnikiem R404A, R507
ZPD   ZPD Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 5,7 m³/h do 22,1 m³/h przeznaczone do pracy w układach klimatyzacyjnych z czynnikiem R410A
ZRD   ZRD Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 4,07 m³/h do 46,7 m³/h przeznaczone do pracy w układach klimatyzacyjnych z czynnikiem R407C
ZBH   ZBH Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 11,8 m³/h do 17,1 m³/h przeznaczone do pracy w wysokich, średnich i niskich temperaturach odparowania z czynnikami R407C i R134a
ZRH   ZRH Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 5,34 m³/h do 87,51 m³/h przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach odparowania z czynnikami R407C i R134a
SH   SH Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R410A, o wydajności objętościowej od 15,4 m³/h do 60,0 m³/h
SM   SM Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R22, o wydajności objętościowej od 19,9 m³/h do 43,5 m³/h
SY   SY Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R22, o wydajności objętościowej od 60,5 m³/h do 76,1 m³/h
SZ   SZ Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R134a, R407C, R404A i R507, o wydajności objętościowej od 19,9 m³/h do 76,1 m³/h
LFZ   LFZ Sprężarki spiralne przeznaczone dla niskich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o wydajności objętościowej od 29,0 m³/h do 43,5 m³/h
MFZ   MFZ Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o wydajności objętościowej od 29,0 m³/h do 43,5 m³/h
MLZ   MLZ Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A,R507 i R134a, o wydajności objętościowej od 7,6 m³/h do 28,3 m³/h
HCP   HCP Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R407C, o wydajności objętościowej od 21,93 m³/h do 28,26 m³/h
HRP/HRH   HRP/HRH Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R410A i R407C, o wydajności objętościowej od 8,98 m³/h do 14,09 m³/h dla HRP oraz od 5,19 m³/h do 9,42 m³/h dla HRH
HLP/HLH /HLJ   HLP/HLH /HLJ Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R410A i R407C, o wydajności objętościowej od 16,2 m³/h do 19,3 m³/h dla HLP, od 10,1 m³/h do 11,21 m³/h dla HLH oraz od 11,8 m³/h do 13,6 m³/h dla HLJ