Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej

Misja

Misja
Elektronika S.A., od samego początku swojego istnienia, kieruje się zasadami wolnej i uczciwej konkurencji, preferowania najwyższej jakości we wszelkich formach swojej działalności, wyznając zasadę rozsądnego połączenia najnowszych zdobyczy technologicznych zachodu z rosnącymi możliwościami firm polskich.

Misją Elektroniki S.A. jest „Partnerstwo z jakością” – rozumiane wszechstronnie, rozciągające się na sferę wzajemnych relacji ze swoimi klientami i dostawcami. „Partnerstwo z jakością” związane jest nierozerwalnie z dbałością Spółki o najwyższą jakość oferowanych urządzeń i komponentów, a także ich obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Elektronika S.A. jest od wielu lat laureatem konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play, nagrodzona również „Złotym Certyfikatem Fair Play”, co w praktyce potwierdza jej solidność oraz przestrzeganie przyjętych zasad kodeksu etycznego i zgodność działań z przyjętą misją firmy. Jest również członkiem-założycielem Krajowego Forum Chłodnictwa z siedzibą w Warszawie.

Fair play Laur Klienta Krajowe Forum Chłodnictwa