Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej
Aktualności |

Klimatyzacja pomieszczeń technicznych

Mitsubishi Heavy Industries w swojej ofercie posiada szereg rozwiązań przydatnych w małych serwerowniach i pomieszczeniach technicznych.

Dotykowy sterownik przewodowy RC-EX3A oprócz standardowych funkcji takich jak ustawienia kierunku nawiewu czy tygodniowy harmonogram pracy, posiada również funkcjonalności z pogranicza klimatyzacji precyzyjnej np. ustawienia temperatury z dokładnością do 0,5°C oraz zarządzanie pracą kilku klimatyzatorów, które zapewnią ciągłą i bezpieczną pracę systemu.

Należą do nich:

Rotacja (od 1 godziny do 41 dni)
Rotacja urządzeń - ustawiana w przedziale czasowym od 1 do 999 godzin co oznacza, że minimalny czas pracy jednego urządzenia w funkcji rotacji wynosi około ½ dnia, a maksymalnie około 41 dni.
Rotacja pozwala na równomierną eksploatację urządzeń
Rotacja klimatyzacji
Kaskada
Kaskada temperaturowa – w przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniu przy pracy jednego urządzenia klimatyzacyjnego o 2˚C do 5˚C (wartość ustawiana co 1˚C) i utrzymywaniu się wyższej temperatury przez czas powyżej 5 minut zostaje automatycznie włączony do pracy klimatyzator będący w trybie czuwania.

Stan pracy dwóch zestawów klimatyzatorów utrzymuje się do momentu uzyskania żądanej temperatury
Kaskada klimatyzatorów
Backup
Backup (redundancja) – zabezpiecza pomieszczenie klimatyzowane przed brakiem chłodzenia w przypadku uszkodzenia klimatyzatora prowadzącego.

Klimatyzator czuwający załącza się w wyniku sygnału awarii z jednostki pracującej, przejmując zabezpieczenie pomieszczenia przed wzrostem temperatury.
Backap - redundancja

Wszystkie funkcje dostępne z jednego sterownika przewodowego MHI - to rzadkość wśród oferowanych, podobnych systemów klimatyzacyjnych.

Do pobrania