Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej
Aktualności |

Atest Higieniczny PZH dla pomp ciepła Q-ton na czynnik roboczy CO2

Pompy ciepła Q-ton Mitsubishi Heavy Industries to urządzenia typu powietrze-woda do produkcji c.w.u. przystosowane do pracy z ekologicznym czynnikiem chłodniczym CO2. Przy obecnym trendzie i wymaganiach ustawowych na stosowanie czynników chłodniczych o niskim GWP (potencjale tworzenia efektu cieplarnianego) pompa Q-ton stanowi doskonałe i innowacyjne rozwiązanie umożliwiające Inwestorom skorzystanie z wielu programów finansowych

Jeden z najwyższych w branży współczynnik COP równy 4,3 sprawia, że system ten to idealne rozwiązanie dla budynków komercyjnych.

Pompa ciepła Q-ton posiada Atest Higieniczny PZH, który uprawnia do jej stosowania w sektorze produkcji żywności, obiektach ochrony zdrowia, obiektach użyteczności publicznej...
  • mieszkalnych
  • komercyjnych
  • gastronomicznych
  • hotelowych
  • domach studenckich
  • internatach
  • zakładach opieki zdrowotnej
  • szpitalach
Pobierz
ATEST HIGIENICZNY
dla pomp ciepła Q-ton
zużycie c.w.u.


Wydajność Q-ton i jej wpływ na środowisko

Pompy Q-ton są niezwykle wydajne i przyjazne dla środowiska bez względu na ich zastosowanie. Charakteryzują się doskonałą efektywnością energetyczną, co przekłada się na znaczną redukcję zużycia energii i ochronę środowiska.

Ponadto pompy Q-ton zapewniają stałą dostawę ciepłej wody o temperaturze od 60°C do 90°C i mogą pracować z pełną wydajnością nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej. Dzięki temu nie wymagają zewnętrznego źródła ciepła, co pozwala skrócić czas instalacji i w znacznym stopniu zmniejszyć koszty.

Wydajność pompy ciepła na CO2
Wydajność Q-ton przy temp. c.w.u. 90°C


Wykorzystywany w pompie czynnik chłodniczy, jakim jest dwutlenek węgla (R744), pozwala chronić warstwę ozonową (ODP = 0) i charakteryzuje się najniższym potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP = 1).

Certyfikat BREEM
Pompy Q-ton są zgodne z najnowszymi wytycznymi z zakresu budownictwa i otrzymały ocenę „doskonałe” w systemie BREEAM.

PIERWSZA NA ŚWIECIE

sprężarka rotacyjna i scroll

Pompa Q-ton została wyposażona w pierwszą na świecie dwustopniową sprężarkę (rotacyjna + scroll), która zapewnia wysoką wydajność i znacznie zwiększa sprawność pompy przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Dowiedz się więcej o Pompie ciepła Q-ton

Do pobrania
Sprężarka rotacyjna i scroll