Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej
Aktualności |

Retrofit instalacji chłodniczych

Retrofit czynnika chłodniczego
Retrofit układów chłodniczych jest definiowany, jako zmiana czynnika chłodniczego i/lub oleju w bieżącym układzie roboczym.
Dotyczy tylko istniejących systemów, w których należy zastosować alternatywny czynnik chłodniczy. Powody, dla których warto rozważyć wymianę czynnika chłodniczego:
  1. Zastosowany czynnik chłodniczy nie jest dozwolony
  2. Zastosowany czynnik chłodniczy jest już niedostępny
  3. Wymiana całej instalacji jest zbyt droga
Należy zawsze pamiętać, że nowy układ z nowoczesnym czynnikiem chłodniczym o niskim wskaźniku GWP powinien być bardziej wydajny i mieć niższy koszt eksploatacji niż stary układ po retroficie. Jednak czasem nie ma innego wyjścia niż modernizacja starej instalacji.

Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać wnikliwej analizy technicznej, dotyczącej całego układu chłodniczego, a więc:
  • sprężarki
  • skraplacza
  • parownika
  • zaworów (uszczelki)
  • orurowania
  • sterowania…
Wiadomo, że konsekwencje modyfikacji dotyczą głównie zgodności uszczelnień, bo wprowadzane zmiany prowadzić mogą do nieszczelności lub nieprawidłowego działania układu, jak również ustawień poszczególnych elementów (na przykład zaworów rozprężnych i innych komponentów w układzie chłodniczym).

Ze względu na postępujące zmiany w zakresie czynników chłodniczych, temat retrofitu zyskuje na popularności i będzie obecny w branży chłodnictwa i klimatyzacji przez kilka lat. Warto więc poznać kwestie techniczne związane z wymianą czynnika i/lub oleju a za ich przyczyną – także często niektórych urządzeń i akcesoriów modernizowanej instalacji.


Producent urządzeń i automatyki Danfoss oferuje szeroką gamę produktów dla czynników chłodniczych o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (niski wskaźnik GWP).

Do pobrania Narzędzia elektroniczne Danfoss: