Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej
Aktualności |

Agregaty Copeland EazyCool ZX...

… także dla czynników chłodniczych R407A, R407F. Na jesieni 2013 roku firma Emerson wprowadziła nową wersję agregatów średniotemperaturowych w obudowie - EazyCool ZXME, ZXDE - przystosowaną do współpracy z wieloma czynnikami chłodniczymi, takimi jak R134a, R404A, R407A, R407F.
Pełną informację techniczną dot. tych agregatów chłodniczych w obudowie znaleźć można w katalogu Copeland Agregaty skraplające - serii ZX (patrz poniżej).

Warto poznać zalecane wartości nastaw presostatu dla poszczególnych czynników chłodniczych i typoszeregów ZX.
Ze względu na różnice we własnościach fizycznych wymienionych powyżej czynników chłodniczych - po stronie niskiego ciśnienia, jako zabezpieczenie - zastosowano presostat z manualną nastawą.

Fabryczna nastawa tego presostatu to:
ciśnienie załączenia – Cut in – 2 bary
różnica ciśnień – Diff – 2 bary
Wyłączenie agregatu następuje przy ciśnieniu 0 bar.

Nastawy te są adekwatne dla czynnika R134a.

Dla pozostałych czynników zaleca się zmianę nastaw według poniższej tabeli oraz kontrolę prawidłowości działania presostatu przy pomocy manometru:

Czynnik
Ciśnienie załączenia - Cut In
Różnica ciśnień - Diff
R404A
2,5
0,8
R407A
2,0
0,8
R407F
2,0
0,8
Przykład nastaw presostatu LP dla czynnika R404A

EazyCool ZXLE

Do pracy z czynnikami R407A oraz R407F zostały dopuszczone również agregaty niskotemperaturowe EazyCool ZXLE.

W przypadku stosowania czynników R407A, R407F należy dokonać zmiany nastaw mikroprzełączników na płycie sterującej według poniższego schematu:


1. Bit: On
2. Bit: Off
3. Bit. Off
Zalecane ustawienia presostatu niskiego ciśnienia dla EazyCool ZXLE:

Czynnik
Ciśnienie załączenia - Cut In
Różnica ciśnień - Diff
R404A
1,0
0,8
R407A
0,6
0,8
R407F
0,7
0,8Do pobrania:
left