Send feedback
Report an error

Całkowita wydajność chłodnicza: 852 kW

Zakres inwestycji:

Dostawa chłodnic powietrza oraz agregatów wody lodowej do przechowalni marchwi i cebuli.

  • Całkowita moc dostarczonych urządzeń 852 kW dla wody lodowej -4°C/-8°C, glikol propylenowy 34%, skraplanie +50°C, odzysk ciepła z instalacji 300 kW przy parametrach 40°C/45°C

Cookies information

This website uses cookies to improve the quality of the services provided. It also uses the Third-Party cookies, they provide tools and solutions that improve the ergonomics and functionality of the website, such as video playback, website usage analytics and marketing content customization.

By clicking accept, you agree to use cookies, as outlined in our Cookie Policy